Utbildningar

Walencia Utbildning erbjuder utbildningar i
Truck
Lift
Fallskydd
Ansvar/säkerhet i arbetet
HLR Vuxna
HLR Barn

Våra kurser lägger stort fokus på säkerhet och ekonomi.
Söker du jobb? Eller behöver du bredda din kompetens på arbetsplatsen?

Vi hjälper dig att ta ett steg närmare ditt mål.
Alla våra kurser följer de riktlinjer och bestämmelser som ställts upp av myndigheter och
branschorganisationer.
Vår utbildning för truckförare följer den läroplan (TLP10) somarbetsmarknadens parter har fastställt och vår utbildning för liftoperatörer följer Liftläroplanen
(LLP).

Fallskyddsutbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd
och räddning.