Truckutbildning

Investera i dig själv eller i dina anställda.
Vi erbjuder kurser till både privatpersoner och företag.
Beskrivning
För att få köra truck på en arbetsplats krävs det att du har ett truckkörkort samt ett
körtillstånd av arbetsgivaren. Vår kurs lägger fokus på säkerhet och ekonomi för ett mer
hållbart arbetsklimat. Med ett truckkörkort ökar du dina chanser att få ett jobb, investera i dig
själv eller dina anställda.

Kursinnehåll
● Risker och säkerhetsbestämmelser.
● Trafikbestämmelser.
● Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna.
● Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar.
● Material- och godshantering.
● Ett ergonomiskt arbetssätt.
● Säkerhetskontroll/daglig tillsyn.
● Hantering av farligt gods.
● Praktik
Både teoretisk del och praktisk del avslutas med provmoment.
Behörighet
Trucktyper A 1-4 + B1-3