Liftutbildning

Investera i dig själv eller i dina anställda.
Vi erbjuder kurser till både privatpersoner och företag.

Beskrivning
Liftutbildning för mobila plattformar; saxlift, bomlift samt släpvagnslift. Få de grundläggande
kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker och effektiv arbetsmiljö.

Våran kurs
Vi lägger fokus på säkerhet och ekonomi. Minska personskadorna och öka kostnadseffektiviteten för företaget och bli en säker och effektiv liftförare.
Liftbehörigheten är giltig i 5 år, därefter behöver man gå en repetitionskurs.

Kursinnehåll
● Olika arbetsplattformar
● Mobilplattformens konstruktion
● Skötsel och daglig tillsyn
● Säkert arbetssätt
● Lagar och arbetarskydd
● Praktik
Både teoretisk del och praktisk del avslutas med provmoment.
Behörighet
A 1-3 + B1