GDPR

Hur vi behandlar GDPR på Walencia:

Vi använder personuppgifter för att kunna upprätta ett hyresavtal mellan Walencia och kunden. All behandling av personuppgifter inom Walencia Aktivitet & Utbildning sker i enlighet med tillämplig personuppgiftlagstiftning.

Efter att avtalet upphört gälla och slutbetalningen är gjord sparas alla personuppgifter i upp till ett halvår, om vi skulle behöva kontakta kunden i något syfte som skulle kunna handla om kvarglömda personliga tillhörigheter eller dylikt. Vi sparar aldrig uppgifterna längre än nödvändigt, därefter raderas alla uppgifter