Fallskyddsutbildning

Investera i dig själv eller i dina anställda
Vi erbjuder kurser till både privatpersoner och företag.
Beskrivning
Från och med 1 januari 2015 måste alla som arbetar på höjd ha tillräckligt och rätt fallskydd.
Vid arbete på höga höjder måste den som utför arbetet ha rätt kunskap och utrustning för att
kunna förebygga olyckor genom fall.
Finns det inga skyddsräcken eller annat fallskydd ska personlig fallskyddsutrustning
användas. Användaren av PFU (personlig skyddsutrustning) ska ha tillräckliga kunskaper
om hur och vilken utrustning som ska användas. Detta regleras av lagar, föreskrifter och
standarder.


Kursdeltagarna får lära sig grundprinciperna samt vilken sorts utrustning som krävs för olika
typer av arbete.

Kursinnehåll
● Varför behövs fallskydd?
● Fallskyddsutrustning och varför den används
● Om olyckan ändå händer
● Din riskbedömning före höjdarbete
● Praktik
Behörighet
Höghöjdsarbete över 2 meter